Flora og Fauna Planter

Cikorie

Cikorie (Cichorium intybus) forekommer almindeligt i hele landet. Den vokser i næringsrig jordbund. Cikorie bliver omkring 30 – 100 cm høj og kan ses fra juli – september.  Den kan kendes på den lyseblå blomst, som er meget karakteristisk, dog kan man også finde hvide eksemplarer. Under 2. Verdens krig blev Cikoriens rødder brugt, som […]

Flora og Fauna Planter

Rød-Kløver

Rød-Kløver (Trifolium pratense) forekommer almindeligt i hele landet. Den vokser på kalkrig jordbund.  Rød-Kløver kan kendes ved at bladene sidder lige under blomstens hoved, i modsætning til Bugtet Kløver, hvor bladene sidder lige overfor hinanden midt på stænglen.  Rød-Kløver bliver omkring 15 – 60 cm høj og kan ses fra Maj – September.  Planten har […]

Flora og Fauna Planter

Eng-Brandbæger

Eng-brandbæger (Senecio jacobaea) forekommer almindelig over hele landet, hvilket også kan findes i synonymet på det latinske navn vulgaris, som betyder almindelig.  Den kan ses i juli-september i vejkanter og åbne marker m.m., hvor der er tør og sandet jordbund.   Eng-brandbæger er giftig dette kan ses at flere hesteejere fjerner planten fra markerne. Dette er […]