Den invasive Asiatiske strandkrabbe (Hemigrapsus sanguineus) ser ud til at have vundet indpas ved de danske kyster.

Krabben kan kendes på at være mere firkantet i udseendet end vores almindelig strandkrabbe. Den kan også kendes på de 3 torne som den har langs siden af skjoldet. Arten kommer fra det østlige Asien, hvor den muligvis har været med i ballastvandet ved fragtskibe fra Asien.

Den er efterhånden fundet flere steder i landet og det ser ud til at den kan leve under mange forskellige forhold. Hunnen kan have op til 50.000 æg, så den kan hurtigt sprede sig.

Arten er opportunist og det virker til at den foretrækker at æde dyr frem for alger, Derfor kan man håbe på at forskellige torskearter kan hjælpe med at holde bestanden nede.

Hvis du støder på denne specielle krabbe, må du meget gerne kontakte mig eller taste den ind i Naturbasen, Inaturalist eller arter.dk, så man kan følge udviklingen af bestanden her i Danmark.