I Danmark har vi omkring 100 arter af muslinger hvor 80 af dem lever i saltvand. Muslingen som det skal handle om, er Blåmuslingen Mytilus edulis, edulis betyder spiselig og bruges også om svampen Spiselig rørhat (Boletus edulis) men det er jo muslinger det skal handle om.Vidste du at blåmuslingen som ung kan gå på havbunden? Det er ofte de unge eksemplarer som bevæger sig henover havbunden og det gør de ved hjælp af deres fod, ja du læste rigtigt, blåmuslingen har simpelthen en fod så den kan bevæge sig rundt og finde dens slægtninge. Når muslingen har fundet et godt sted at være hæfter den sig fast med hjælp fra sine bysustråde, som er nogle små tråde der udskilles fra den bagerste del af foden. De større og ældre muslinger sætter sig ofte i tætte banker og efterhånden som flere kommer til, kan de ikke længere bevæge sig. Blåmuslinger vokset forholdsvis hurtigt, de kan i næringsrige farvande vokse 6-8 cm på 3-4 år, og de kan også blive rimelig gamle, umiddelbart omkring 15 år.Blåmuslinger er særkønnet, det vil sige at der er hunner og hanner. De gyder lige som nogle fiskearter, hvor æg og mælke(sæd) svæver frit i vandet. Æggene udvikles efter noget tid til pelagiske larver, altså små larver som lever frit i vandet. Efter dette stadie sætter de sig fast på en ru overflade.Man kunne kalde blåmuslingen for et biologisk filter, for den filtrerer omkring 200 liter vand om dagen. Så de kan i store mængder gøre vandet klart, havvand er jo ofte grumset fordi det er fyldt med liv, plankton, alger m.m. Så jo mere plankton og alger der er i vandet, jo hurtigere vokser de.Må man selv samle blåmuslinger? Ja det må du gerne, men man skal lige passe lidt på, for blåmuslingen kan blive giftig, hvis den har levet af giftige dinofagellater, nu tænker du nok, hvad er dinoflagellater? Kort fortalt er det Plankton, en algegruppe bestående af over 4500 arter. Det kan være at det kommer i et afsnit for sig selv en dag, for det er lidt nørdet.