Eng-brandbæger (Senecio jacobaea) forekommer almindelig over hele landet, hvilket også kan findes i synonymet på det latinske navn vulgaris, som betyder almindelig. 

Den kan ses i juli-september i vejkanter og åbne marker m.m., hvor der er tør og sandet jordbund.  

Eng-brandbæger er giftig dette kan ses at flere hesteejere fjerner planten fra markerne. Dette er dog ikke nødvendigt, eftersom hestene undgår dem. Men kommer de tørrede planter med i wrap kan hestene ikke se forskel og kan derfor komme til at æde dem. 

Laven blodplet, som er orange og sort har Eng-brandbæger, som værtsplante. Da sommerfuglen lægger sine æg på planten og larverne æder af plante. Larvens farver signalerer at den er giftig og bliver derfor ikke spist af fugle m.m. Det samme ses hos sommefuglen, som er rød og sort. 

Desuden kan du også være heldig at finde bladlusen Aphis jacobaeae på Eng-brandbæger.

Eng-Brandbæger (Senecio jacobaea)