Eremitkrebsen og pindsvinepolyppen

Eremitkrebsen og pinesvinepolyppen

Hvis du går en tur på de danske strande, kan du støde på nogle sneglehuse som er dækket med et brunligt tornet lag. Det er en pinesvinepolyp koloni som har sat sig fast på sneglehuset, og i den forbindelse er det næsten sikkert, at der har boet en eremitkrebs i sneglehuset.

Et samliv med gensidige fordele

Tænk sig at to vidt forskellige arter har fundet sammen i livet og kan nyde godt af hinandens forskelligheder, for når eremitkrebsen bevæger sig rundt eller finder føde, jamen så får pindsvinepolypperne også noget at æde. Og omvendt hjælper pindsvinepolypkolonien, eremitkrebsen som kan nyde beskyttelsen af polyppernes nældebakterier, ydermere forstørrer de sneglehuset så eremitkrebsen kan opholde sig længere tid i sneglehuset.

Kim arbejder til dagligt på Nordeuropas største akvarie - Nordsøen Oceanarium.