Geotur – Knasborg Å

Denne serie af cacher bringer dig ud på en  lille vandretur i det skønne landskab ved Knasborg Å

Geotur – Knasborg Å

Åen afvander området vest for Ålbæk Klitplantage og leder vandet ud i Kattegat.

I nærheden af Gårdbogaard lå engang en sø, der i 1800-tallet blev afvandet ved at man gravede Knasborg Å dybere. Dette skete med håndkraft og nogle steder blev åen rettet ud, hvorved et rigt fugleliv og et godt ålefiskeri forsvandt.

Det fortælles, at det engang har været muligt at sejle fra Kattegat gennem åen og nogle nu tørlagte søer helt frem til Råbjerg Kirke med materialer til kirkebyggeriet og kampesten til diget omkring kirkegården. Kirken menes bygget i begyndelsen af 1300-tallet.

Når du vandrer langs denne smukke å, får du et enestående indtryk af, hvor meget flyvesand her i virkeligheden ligger under dine fødder. Flere steder er skrænten ned mod åen blotlagt ved sandskred og man kan se 5-6 meter tykt sand under træernes rødder. og det er måske kun det øverste lag.

Før kommunesammenlægningen dannede Knasborg Å en naturlig grænse mellem Skagens og frederikshavn kommuner.


Ruten er planlagt til at være ca. 4 km, og der er et par ekstra cacher imellem, så det er ikke alle cacherne der tilhører cache ruten “Knasborg Å”, Men de ligger relativt tæt, så det er jo op til en selv om man vil tage det hele 🙂

God Jagt

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.