Græsspinder

Hos mange natsommerfugle har hannerne nogle imponerende store antenner, som kan dufte hunnernes feromoner på mere end 1 kilometers afstand, afhængig af art. Her kan du se hannen af græsspinder eller vandrikker som den også kaldes, da larven ofte findes tæt ved vand.

Larven overvintre som lille og kan ses i en nogenlunde størrelse omkring juni.

Kim arbejder til dagligt på Nordeuropas største akvarie - Nordsøen Oceanarium.