Grøn busksommerfugl

Grøn busksommerfugl er umiskendelig, da det er den eneste art af danske dagsommerfugle som har den farve.

Arten lever på tørre lokaliteter bl.a. heder og kystområder. Larven lever på gyvel og bølle.

Hanner holder ofte til på et enkelt blad eller gren og kommer der fremmede hanner forbi, bliver de hurtigt jagtet væk.

Sommerfuglen flyver i slutningen af april og frem til juli. Så tag ud og oplev den smukke busksommerfugl

Kim arbejder til dagligt på Nordeuropas største akvarie - Nordsøen Oceanarium.