Hvorfor er snegle højresnoet?

For nogle uger siden, havde P4 Nordjylland fået et spørgsmål, ”hvorfor peger havsneglen pelikanfods åbning altid mod venstre?”

Jeg blev ringet op og tænkte selv, ja det er da egentlig et godt spørgsmål. Det viser sig at 9 ud af 10 af verdens arter af snegle er højresnoet. Prøv at tegne en krusedulle, så giver det egentlig god mening, for starter du med køre din blyant mod højre for at lave en spiral, vil du se at den stopper mod venstre.

Man skulle jo tro at det har noget med jordens omdrejningspunkt at gøre, men det ligger faktisk i generne, hvordan sneglens hus vil sno sig. Det sker i sjældne tilfælde at højresnoede snegle er venstresnoet og det er der nogle samlere som er meget interesseret i.

Forskere har fundet frem til, at det er mindst to forskellige gener som er med til at bestemme retningen, på sneglens hus. Det sker meget tidligt i celledelingerne i det lille snegleæg at cellerne begynder at lægge sig lidt skævt i forhold til hinanden, det betyder at de nye celler med tiden snor sig den ene eller anden vej.

Nu bliver det mærkeligt, der er nemlig en gruppe japanske forskere som har været i stand til at ændre på både størrelsen og placeringen af disse celler og har i et laboratorie lavet snegle som har spejlvendte skaller.

Hvorfor er de så højresnoet, hvad er meningen med det?

Nogle forskere har kigget lidt på dette fænomen, og kommet frem til at det har noget med parringen at gøre, for de arter som er muteret til at være venstresnoet, havde svære ved at få afkom med højresnoede snegle, og derfor ser man nok ikke deres gener blive videreført.

Du har nok hørt om eremitkrebsen som bor i et sneglehus, den bliver simpelthen nødt til at indrette sig efter snoningen på sneglehuset. Eremitkrebsen har jo en nøgen bagkrop, som ikke er beskyttet og derfor beskytter de sig ved at kravle ind i det tomme hus fra døde snegle. Den lange nøgne bagkrop er lang og spiralsnoet, og derfor må eremitkrebsen sno sig samme vej som de sneglehuse, den finder. Det kan blive lidt af et problem for eremitkrebs der lever et sted med mange venstresnoede sneglehuse.

Credit: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Aporrhais_pespelecani_01.JPG

Kim arbejder til dagligt på Nordeuropas største akvarie - Nordsøen Oceanarium.