Køllesværmerens tre stadier

Den seksplettede køllesværmer (Zygaena filipendulae) starter livet som et lille æg der ofte bliver lagt på værtsplanten, almindelig kællingetand, i september måned. Efter laverne er klækket, går de i vinterhi til engang i april. Herefter vågner larverne op og gør sig klar til at spinde en lille kokon i toppen af et tørt græsstrå. Heri udvikler de sig til den smukke sværmer. Når de efter metamorfosen(forvandlingen) kravler ud af kokonen, sender hunnerne et duftspor af feromoner som tiltrækker hannerne og parringen går i gang. Den seksplettede køllesværmer er aktiv om dagen og kan findes på heder, enge m.m. hvor der er blomster den kan suge nektar fra. Da der findes flere forskellige arter kan seksplettet køllesværmer let forveksles med femplettet køllesværmer m.fl. men kendes på de seks pletter på hver side af vingerne.

Larve af seksplettet køllesværmer
Kokon af seksplettet køllesværmer
Seksplettet køllesværmer (Imago)

Kim arbejder til dagligt på Nordeuropas største akvarie - Nordsøen Oceanarium.