Mimicry

I denne artikel vil jeg fortælle jer lidt om mimicry, altså det at efterligne noget som er giftigt uden selv at være det og så alligevel ikke.

Der findes flere forskellige former for mimicry, hvor af den mest kendte form kaldes for bateske mimicry. Kort fortalt bruger en ikke giftig art en giftig arts farvetegninger, for at undgå at blive ædt. Et godt eksempel er vores svirrefluer, som nemt kan forveksles med både bier eller gedehams, som man også i daglig tale kalder for hveps.

Trebåndet sumpsvirreflue som godt kunne minde om en hveps eller bi

En anden form for mimicry kaldes for müllersk mimicry, hvor en giftig art efterligner en anden giftig art, det virker måske lidt mærkeligt, men der er en god forklaring. De fleste rovdyr lærer hurtigt at holde sig fra giftige insekter, og ved at to arter ligner hinanden, kan det hjælpe til at de ikke bliver ædt. Rovdyr har svært ved at skelne arter fra hinanden, men finder hurtigt ud af hvad der er spiseligt og ikke spiseligt. Et godt eksempel er køllesværmere og sommerfuglen blodplet. De to arter ligner for det utrænede øje til forveksling hinanden. De er begge sorte med røde farver.

Blodplet & Seksplettet køllesværmer

Den sidste form for mimicry jeg vil komme ind på, hedder mertensiske mimicry, og nu bliver det spændende, for her er det to arter hvor den ene er meget giftig og den anden er mindre giftig. Den meget giftige art efterligner den mindre giftige art, det virker jo mærkeligt at en meget giftig art skulle efterligne en art der er mindre giftig, men det giver faktisk god mening. Hvis et rovdyr nu skulle komme til at æde en meget giftig art og dø, lærer den jo ikke at arten er giftigt, så ved at den meget giftige art efterligner en mindre giftige, er der større chance for at rovdyrene lærer at begge arter er giftige, selv om rovdyret ikke kan skelne mellem dem, men nu har den mulighed for at give sin erfaring videre til andre.

Opsummering

Bateske mimicry: En ugiftig art efterligner en giftig arts farvetegninger

Müllerske mimicry: Giftige arter udvikler sig til at efterligne hinandens farvetegninger

Mertensiske mimicry: En meget giftig art efterligner en mindre giftig arts farvetegninger

Credit: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tyria_jacobaeae_mating.jpg

Kim arbejder til dagligt på Nordeuropas største akvarie - Nordsøen Oceanarium.