Naturpark Tolne

Naturparken ligger i et bakket istidslandskab med en mosaik af gammel løvskov og lysåben natur  med mange sjældne planter og insekter. 

Den fredede del af Tolne Skov udgør hjertet af naturparken. Afgrænsningen følger naturligt den  gamle kystskrænts geografiske afgrænsning, der ligger i tydelig kontrast til det flade landskab øst og  nordøst for naturparken, som udgør starten på Skagens Odde. 

Naturpark Tolne har et areal på 2440 ha. Over 80 % af naturparken består af en eller anden form  for natur. Der er i alt ca. 200 ejendomme i Naturpark Tolne og omkring 390 beboere. 

Jeg sidder som tovholder i Naturgruppen, og har man lyst til at være en del gruppen er man velkommen til at kontakte mig. Vi laver mange spændende ture og hjælper naturen i Brinkhus i form af naturpleje.

Du kan læse mere om Naturpark Tolne på deres hjemmeside: https://naturparktolne.dk/