Sandspringere

I Danmark har vi fire forskellige sandspringere. Og man må sige at de er nogle gode jægere!

Lad os starte med Brun sandspringer, som kan ses over det meste af landet. Arten findes på grusveje, grusgrave, klitter m.m. gerne hvor der er områder blottet for vegetation. Arten ses ofte først på sommeren. Brun sandspringer er meget varmekrævende og vil helst opholde sig på en overflade der er over 20-25 °C, men når sandoverfladen rammer 40 °C er den næsten ikke til at fange, for bedst som man tror at man har den, hopper den op og flyver nogle meter væk. (Et lille trick, hvis du vil tage billeder, er at ligge dig fladt ned, og kravle hen til den)

Hunnen lægger sine æg i sandet og når larven klækker laver den et lille rør i sandet, hvor den lever og fanger edderkopper, insekter m.m. som kommer tæt nok på, til at den lille larve kan nå dem. Larven overvintre og året efter forpupper den sig og puppestadiet varer ikke længe.

Brun sandspringer

Den næste art er efter min mening også den smukkeste. Grøn sandspringer hedder den, og det er ikke uden grund. Den grønne sandspringer kan findes på skovstier gerne med grus og er ikke så varmekrævene som den brune, så den kan ses allerede om foråret.

Grøn sandspringer

Nu til en af de sjældne som kun findes få steder i Danmark, hvor Nordjylland nok er den bedste mulighed for at finde arten. Det er Klitsandspringer, som minder rigtig meget om Brun sandspringer, men adskiller sig ved at have hvide hår på panden mellem øjnene. Levestedet passer til artens navn, for den findes rundt omkring i klitterne.

Den sidste og den største hedder Stor sandspringer og findes meget få steder i Danmark, men kan muligvis findes på Læsø. Den ligner lidt brun- og Klitsandspringer, men adskiller sig ved at være større og så har den små gruber på dækvingerne.

Kim arbejder til dagligt på Nordeuropas største akvarie - Nordsøen Oceanarium.