Sortbrun blåfugl er yderst sjælden og lever kun på små 5 lokaliteter mellem Tornby og Skiveren ved den Nordjyske kyst. Larverne af sortbrun blåfugl lever på planten Blodrød Storkenæb. Arten hedder på latin “Aricia artaxerxes vandalica” og er endemisk for Danmark, det vil sige at den kun lever her.

Den flyver fra sidst i juni til sidst i juli, og kan ligne andre arter af blåfuglefamilien, det kan derfor være svært at artsbestemme den helt korrekt. Oversiden af Sortbrun blåfugl er chokoladebrun med orange sømmåner(Prikker). På undersiden kan den ligne de andre blåfugle med orange sømmåner og sorte pletter omgivet af meget hvidt.


Tidligere fandtes den på langt flere lokaliteter i Nordjylland, noget længere sydpå end i dag (helt til Lønstrup vest for Hjørring). Indtil 1961 fandtes Sortbrun Blåfugl også ved Blokhus og indtil 1977 ved Strandby (ved Frederikshavn). Tag ud og led efter den!