Store blåkilde

Store blåkilde er en unik kilde, som er 12 meter bred og 4 meter dyb. Kilden har hele året den samme temperatur på 7-8°C. Derfor kan man ofte i kildevæld, finde padder året rundt.  

Store blåkilde

Rold skov har en særlig jordbund, fordi der er et tykt underlag af kalk, der er fyldt med sprækker. Sprækkerne samler på regnvandet og derved samles der underjordiske vandløb, som kommer til overfladen.  

Ved Store blåkilde er der fundet over 190 dyre- og plantearter. Nogle mere sjældne end andre.  

En art jeg stødte på ved sidste besøg, var den smukke og relativt sjældne blomst Åben abeblomst (Mimulus guttatus), som findes på få lokaliteter i Danmark.  

Åben abeblomst (Mimulus guttatus)

Ydermere kan man finde den smukke blomst Engblomme (Trollius europaeus). Arten er i tilbagegang grundet manglende græsning på biotoperne, hvor den befinder sig.  

Engblomme (Trollius europaeus)

Ruten til blåkilden kan du finde her: https://www.google.com/maps/place/Store+Blåkilde/@56.782788,9.9137644,503m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x464eb33030c829c7:0x68fde1e7ea0aa9e9!8m2!3d56.782788!4d9.9159531 

Du kan parkere på p-pladsen ikke langt fra kilden. Se kortet nedenfor

Rutevejledning