Vokshatte

Vokshatte

Den flotte svamp vokshat kan findes på enge hvor der ikke er blevet gødsket. Vokshat er ikke-mykorrhizasvamp, den lever af at nedbryde dødt organisk stof i jorden, i modsætning til andre svampe som danner en symbiose med træer hvor på svampen modtager kulhydrater og vitaminer fra planten, mens planten hovedsageligt modtager mineralsk næring og vand.

Vokshatten er en god indikator for at levestedet ikke er blevet gødet, vokshatte vokser bedste på overdrev med lav fosfor og nitrat indhold, men gerne hvor jorden er forholdsvis sur, sandet eller kalkrig. Derfor kan man ofte finde arterne af vokshat i klitnære områder som ved fyret i Hirtshals. Vokshatte kan findes i mange forskellige farver, det er ofte på farverne at man kan se forskel på arterne, men der er også andre kendetegn man skal lægge mærke til. Du kan læse mere om forskellige kendetegn på Svampeatlas http://www.svampeatlas.dk/ og på Fugleognatur https://www.fugleognatur.dk/

Kim arbejder til dagligt på Nordeuropas største akvarie - Nordsøen Oceanarium.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *